Woonzorg Nederland

Illustratie & visueel ontwerp

Realisatie bij Funcke

Begin 2017, toen ik bij Funcke een praatplaat ontwikkelde ter ondersteuning van het Ondernemingsplan Woonzorg 2017-2022, is Woonzorg gelijktijdig met de nieuwe strategie een andere weg ingeslagen wat betreft de visuele representatie. Vorm en communicatie zijn meer afgestemd op de nieuwe strategie en handelswijze. Ook het jaarverslag 2017 heeft duidelijke kenmerken van nieuwe keuzes. Er is in het verslag goed te zien hoe het gezicht van Woonzorg anno 2018 vorm heeft gekregen

Mijn rol hierin was het visualiseren van een speelse maar tevens volwassen illustratie stijl, die ingezet kan worden in verschillende communicatie middelen.